Sản phẩm đèn Led của Tổng Kho Đèn LED được đổi mới khi có lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Chúng tôi sẽ từ chối bảo hành khi:

– Tem bảo hành không còn nguyên vẹn.

– Bị ngâm nước (với SP không chịu nước).

–  Chập cháy điện

– Sử dụng không đúng mục đích.